Sekretesspolicy

Lukase AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Uppgifterna lämnas inte till tredje part och används enbart i våra åtaganden gentemot dig som kund. Du kan alltid logga in dig på din sida och ändra uppgifterna, ifall du skapat ett konto online. Om du är osäker, kan du alltid kontakta oss.

Vi kan komma att göra utskick till dig, i egenskap som kund, med erbjudanden eller annan information som du berörs av. Vår avsikt är dock inte att göra många eller störande utskick.

Butiken använder OpenCart
Lukase AB © 2017